100 lâu đài nổi tiếng ở Nhật BảnDanh sách

100 lâu đài nổi tiếng của Nhật Bản là những lâu đài nổi tiếng được Hiệp hội lâu đài Nhật Bản chỉ định.
Mục đích là để nâng cao nhận thức về lâu đài và tàn tích lâu đài, là những di sản văn hóa tiêu biểu ở Nhật Bản, đồng thời quảng bá văn hóa địa phương.
100 lâu đài nổi tiếng của Nhật Bản bao gồm ít nhất một lâu đài và không quá năm lâu đài ở mỗi tỉnh.

NO.Tên lâu đàiđịa điểm
1Tàn tích Chashi bán đảo NemuroHokkaido
2GoryokakuHokkaido
3Lâu đài MatsumaeHokkaido
4Lâu đài HirosakiTỉnh Aomori
5NejoTỉnh Aomori
6lâu đài Moriokatỉnh Iwate
7Tagajotỉnh Miyagi
8Lâu đài Sendaitỉnh Miyagi
9Lâu đài KubotaAkita
10Lâu đài Yamagatatỉnh Yamagata
11Lâu đài NihonmatsuTỉnh Fukushima
12Lâu đài AizuwakamatsuTỉnh Fukushima
13Lâu đài Shirakawa KomineTỉnh Fukushima
14lâu đài mitotỉnh Ibaraki
15Dinh thự của gia đình Ashikagatỉnh Tochigi
16Lâu đài Minowatỉnh Gunma
17Lâu đài Kanayamatỉnh Gunma
18lâu đài hình bátsaitama
19Lâu đài Kawagoesaitama
20Lâu đài Sakuratỉnh chiba
21Lâu đài EdoTokyo
22Lâu đài HachiojiTokyo
23Lâu đài Odawaratỉnh Kanagawa
24Biệt thự gia tộc Takedatỉnh Yamanashi
25Lâu đài Kofutỉnh Yamanashi
26Lâu đài Matsushirotỉnh Nagano
27Lâu Đài Uedatỉnh Nagano
28Lâu đài Komorotỉnh Nagano
29Lâu đài Matsumototỉnh Nagano
30Lâu đài Takatotỉnh Nagano
31Lâu đài Shibatatỉnh Niigata
32Lâu đài Kasugayamatỉnh Niigata
33Lâu đài Takaokatỉnh Toyama
34Lâu đài NanaoTỉnh Ishikawa
35Lâu đài KanazawaTỉnh Ishikawa
36Lâu đài Maruokatỉnh Fukui
37Lâu đài Ichijodanitỉnh Fukui
38Lâu đài Iwamuratỉnh Gifu
39Lâu đài Gifutỉnh Gifu
40Lâu đài YamanakaTỉnh Shizuoka
41Lâu đài SunpuTỉnh Shizuoka
42Lâu đài KakegawaTỉnh Shizuoka
43Lâu đài Inuyamatỉnh Aichi
44Lâu đài Nagoyatỉnh Aichi
45Lâu đài Okazakitỉnh Aichi
46Lâu đài Nagashinotỉnh Aichi
47Lâu đài Iga Uenotỉnh Mie
48Lâu đài Matsusakatỉnh Mie
49Lâu đài Odaritỉnh Shiga
50Lâu đài Hikonetỉnh Shiga
51Lâu đài Azuchitỉnh Shiga
52Lâu đài Kanonjitỉnh Shiga
53Lâu đài NijoKyoto
54lâu đài Osakatỉnh Osaka
55Lâu đài Chihayatỉnh Osaka
56Lâu đài Takedatỉnh hyogo
57Lâu đài Sasayamatỉnh hyogo
58Lâu đài Akashitỉnh hyogo
59lâu đài Himejitỉnh hyogo
60Lâu đài Akotỉnh hyogo
61Lâu đài Takatoritỉnh Nara
62Lâu đài WakayamaTỉnh Wakayama
63Lâu đài Tottoritỉnh Tottori
64Lâu đài Matsuetỉnh Shimane
65Lâu đài Gassan Tomitatỉnh Shimane
66Lâu đài Tsuwanotỉnh Shimane
67Lâu đài Tsuyamatỉnh okama
68Lâu đài Bitchu Matsuyamatỉnh okama
69Lâu đài Kinojotỉnh okama
70Lâu đài Osakatỉnh okama
71Lâu đài FukuyamaHiroshima
72lâu đài koriyamaHiroshima
73Lâu đài HiroshimaHiroshima
74Lâu đài Iwakunitỉnh Yamaguchi
75Lâu đài Hagitỉnh Yamaguchi
76Lâu đài TokushimaTokushima
77Lâu đài Takamatsutỉnh Kagawa
78Lâu đài Marugametỉnh Kagawa
79Lâu đài Imabaritỉnh Ehime
80Tàn tích lâu đài Yuzukitỉnh Ehime
81lâu đài matsuyamatỉnh Ehime
82Lâu đài Ozutỉnh Ehime
83Lâu đài Uwajimatỉnh Ehime
84Lâu đài KochiTỉnh Kochi
85lâu đài fukuokatỉnh Fukuoka
86Lâu đài Onotỉnh Fukuoka
87Lâu đài Nagoyatỉnh Saga
88Di tích Yoshinogaritỉnh Saga
89Lâu đài Sagatỉnh Saga
90Lâu đài Hiradotỉnh Nagasaki
91Lâu đài Shimabaratỉnh Nagasaki
92Lâu đài Kumamototỉnh Kumamoto
93Lâu đài Hitoyoshitỉnh Kumamoto
94Lâu đài Oita Funaitỉnh Oita
95Lâu đài Okatỉnh Oita
96Lâu đài ObiTỉnh Miyazaki
97Lâu đài Kagoshimatỉnh Kagoshima
98Lâu đài Nakijintỉnh Okinawa
99Lâu đài Nakagusukutỉnh Okinawa
100Lâu đài Shuritỉnh Okinawa