Đền SensojiTaito-Ku, Tokyo

Chùa Sensoji vào mùa đông 1Chùa Sensoji vào mùa đông 2Chùa Sensoji vào mùa đông 3Chùa Sensoji vào mùa đông 4Chùa Sensoji vào mùa đông 5
  • Chùa Sensoji vào mùa đông 1
  • Chùa Sensoji vào mùa đông 2
  • Chùa Sensoji vào mùa đông 3
  • Chùa Sensoji vào mùa đông 4
  • Chùa Sensoji vào mùa đông 5
DỮ LIỆU Chùa Sensoji
Tên khácAsakusa Kannon
Thành lập628
Địa chỉ2-3-1 Asakusa, Taito-ku, Tokyo
Phương tiện di chuyển đến chùa Sensoji
Khoảng 5 phút đi bộ từ Ga Asakusa trên mỗi tuyến
Cuộc thi ảnh Lâu đài Nhật Bản.03