Di tích lâu đài JindaijiThành phố Chofu, Tokyo

Di tích lâu đài Jindaiji mùa hè 1Di tích lâu đài Jindaiji mùa hè 2
  • Di tích lâu đài Jindaiji mùa hè 1
  • Di tích lâu đài Jindaiji mùa hè 2
DỮ LIỆU Tàn tích Lâu đài Jindaiji
xây dựng lâu đàikhông xác định
Địa chỉBên ngoài Jindaiji Motomachi 2-19-1, Chofu, Tokyo
Truy cập vào di tích lâu đài Jindaiji
28 phút đi bộ từ ga "Fuda" tuyến Keio
Cuộc thi ảnh Lâu đài Nhật Bản.03