ปราสาทคัตสึเรนเมืองอุรุมะ จังหวัดโอกินาว่า

  • ปราสาทคัตสึเรนฤดูร้อน 1
  • ปราสาทคัตสึเรนฤดูร้อน 2
  • ปราสาทคัตสึเรนฤดูร้อน 3
  • ปราสาทคัตสึเรนฤดูร้อน 4
  • ปราสาทคัตสึเรนฤดูร้อน 5
  • ปราสาทคัตสึเรนฤดูร้อน 6
  • ปราสาทคัตสึเรนฤดูร้อน 7
  • ปราสาทคัตสึเรนฤดูร้อน 8
  • ปราสาทคัตสึเรนฤดูร้อน 9
  • ปราสาทคัตสึเรน 1
ข้อมูลปราสาทคัตสึเรน
การก่อสร้างปราสาทต้นศตวรรษที่ 14
ที่อยู่3807-2 คัตสึเรน มินามิ ฮาเอบารุ เมืองอุรุมะ จังหวัดโอกินาว่า
หมายเลขโทรศัพท์098-978-2033
เวลาทำการ9.00-18.00 น
วันปิดทำการเปิดตลอดทั้งปี
ค่าตั๋วผู้ใหญ่ 600 เยน เด็ก 400 เยน
การเดินทางไปยังปราสาทคัตสึเรน
จากทางด่วนสนามบินนาฮะ ตัดเข้าสู่ทางด่วนโอกินาว่าแล้วออกที่โอกินาวาคิตะ IC
การประกวดภาพถ่ายปราสาทญี่ปุ่น03