lâu đài yêu thích của tôi

Giới thiệu ``lâu đài yêu thích'' của những người yêu thích lâu đài.

Cuộc thi ảnh Lâu đài Nhật Bản.03