ศาลเจ้าโอซุเมืองโอสุ จังหวัดเอฮิเมะ

ศาลเจ้าโอสุ 1 ในฤดูหนาวศาลเจ้าโอซุในฤดูหนาว2ศาลเจ้าโอซุในฤดูหนาว 3
  • ฤดูใบไม้ผลิ
  • ฤดูร้อน
  • ฤดูใบไม้ร่วง
  • ฤดูหนาว
ข้อมูลศาลเจ้าโอซุ
การก่อตั้ง1331
ที่อยู่417-16 โอซุ เมืองโอซุ จังหวัดเอฮิเมะ
การเดินทางไปยังศาลเจ้าโอซุ
เดินประมาณ 25 นาทีจากสถานี JR อิโยโอซุ
การประกวดภาพถ่ายปราสาทญี่ปุ่น03