đọc tài liệu

Một trang đọc dành cho nhật bản hành trình samurai với những bức ảnh về lâu đài. Chuẩn bị cho những người yêu thích lâu đài.

Cuộc thi ảnh Lâu đài Nhật Bản.03