Cuộc thi ảnh lâu đài Nhật Bản

Cuộc thi ảnh Lâu đài Nhật Bản là cuộc thi gửi ảnh được tài trợ bởi nhật bản hành trình samurai.
Những giải thưởng xa xỉ sẽ được trao cho những tác phẩm xuất sắc nhất và một cuộc triển lãm cũng sẽ được tổ chức.

Cuộc thi ảnh Lâu đài Nhật Bản.01
Lâu đài Nakijin
Cuộc thi ảnh Lâu đài Nhật Bản.03
Cuộc thi ảnh Lâu đài Nhật Bản.02
Cuộc thi ảnh Lâu đài Nhật Bản.01