ประกวดภาพถ่ายปราสาทญี่ปุ่น

การประกวดภาพถ่ายปราสาทญี่ปุ่นเป็นการประกวดภาพถ่ายที่สนับสนุนโดย ญี่ปุ่น การเดินทาง ซามูไร
ผลงานที่ดีที่สุดจะมอบรางวัลอันหรูหราและจะมีการจัดนิทรรศการด้วย

การประกวดภาพถ่ายปราสาทญี่ปุ่น01
ปราสาทนาคิจิน
การประกวดภาพถ่ายปราสาทญี่ปุ่น03
การประกวดภาพถ่ายปราสาทญี่ปุ่น02
การประกวดภาพถ่ายปราสาทญี่ปุ่น01