Lâu đài Osaka, ảnh hôm nay

Lâu đài Osaka, ảnh hôm nay

Một nữ kiếm sĩ và giáo viên dạy đấu kiếm...Tôi bị quyến rũ bởi cảm xúc trang nghiêm mà cô ấy truyền tải.