Đi bộ gần đúng7phút

       
Etsunakai

Dừng chân tại nơi an nghỉ cuối cùng của Hosokawa Garasha

Đây là nơi bà Hosokawa Garasha, vợ của Hosokawa Ecchu no Kami Tadaoki, được cho là đã chết.

Etsunakai
Địa chỉ: 1-2-1 Hoenzaka, Chuo-ku, Osaka-shi, tỉnh Osaka
Etchukai 2Etchukai 3Etchukai 4