Một thị trấn chùa xanh,
Chuyến tham quan Jindaiji và lâu đài

du lịch và lâu đài
vol.2
Cách tiếp cận đền Jindaiji