Ga Kokuryo tuyến Keio

Khoảng 6 phút đi bộ

      

Đầu tiên, thay đổi trang phục bằng cách mặc quần áo và chải tóc.
Cho thuê Yukata tại Succeed

Một thẩm mỹ viện gần Chofu nơi bạn có thể thuê yukata. Bạn cũng có thể để tóc và mặc kimono.

Thành công
Thành công
Địa chỉ: 2-50-2 Fuda, thành phố Chofu, Tokyo
Điện thoại: 042-484-3472
Thời gian/9:30-18:30
Đóng cửa vào thứ Ba
Thành công