เดินประมาณ7นาที

       
โทริอิหิน

เพลิดเพลินกับประตูโทริอิหินที่ได้รับบริจาคจากโทโยโทมิ ฮิเดโยริ ที่ศาลเจ้าทามัตสึคุริอินาริ

ศาลเจ้าเก่าแก่ที่เชื่อกันว่าเป็นผู้พิทักษ์ปราสาทโอซาก้า ประตูโทริอิหินที่ได้รับบริจาคจากโทโยโทมิ ฮิเดโยริยังคงมีอยู่

ศาลเจ้าทามัตสึคุริอินาริ
ที่อยู่: 2-3-8 Tamatsukuri, Chuo-ku, Osaka-shi, จังหวัดโอซาก้า
โทรศัพท์: 06-6941-3821
ศาลเจ้าทามัตสึคุริอินาริศาลเจ้าทามัตสึคุริอินาริ 2ศาลเจ้าทามัตสึคุริอินาริ 3