Caminhada aproximada7minutos

       
Etsunakai

Uma parada no local de descanso final de Hosokawa Garasha

Este é o lugar onde a Sra. Hosokawa Garasha, esposa de Hosokawa Ecchu no Kami Tadaoki, teria morrido.

Etsunakai
Endereço: 1-2-1 Hoenzaka, Chuo-ku, Osaka-shi, Prefeitura de Osaka
Etchukai 2Etchukai 3Etchukai 4