Nobue Ikeya,
Xem pháo hoa ở lâu đài Takashima

du lịch và lâu đài
vol.7
Lâu đài Takashima