Lâu đài Karatsu, lâu đài biển
Karatsu tỏa sáng ~ biển, cảng, sông, hoa anh đào ~

du lịch và lâu đài
vol.6
Lâu đài Karatsu