โอสุของการสำรวจทางประวัติศาสตร์
เมืองปราสาทที่เต็มไปด้วยบรรยากาศทางประวัติศาสตร์

การเดินทางและปราสาท
ex.2
ปราสาทโอสุ