เดินประมาณ4นาที

    
ทิวทัศน์ของเมืองคามิสุวะ

``ทิวทัศน์เมืองคามิ-สุวะ'' - เดินผ่านถนนย้อนยุคของเมืองปราสาท

คามิสุวะซึ่งเจริญรุ่งเรืองในฐานะเมืองปราสาทของตระกูลทาคาชิมะและเมืองหน้าด่านบนโคชู ไคโดะ มีทิวทัศน์เมืองย้อนยุคที่น่าดึงดูดใจ ซึ่งยังคงรักษาบรรยากาศตั้งแต่สมัยเอโดะจนถึงยุคไทโช เดินเล่นสบายๆ รอบๆ บริเวณ ชื่นชมอาคารที่ผสมผสานสไตล์ญี่ปุ่นและตะวันตก เยี่ยมชมร้านมิโซะ "มารุทาคากุระ" และเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง และเยี่ยมชมออนเซ็นจิ วัดประจำตระกูลของผู้ปกครองแคว้นทาคาชิมะ โรงเหล้าสาเกชื่อ ``สุวะ โกคุระ'' ใกล้กับสถานีคามิสุวะ จำหน่ายตั๋วเป็นชุดและแนะนำสำหรับผู้ชื่นชอบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ทิวทัศน์ของเมืองคามิสุวะ 2ทิวทัศน์เมืองคามิสุวะ 3ทิวทัศน์ของเมืองคามิสุวะ 4ทิวทัศน์เมืองคามิสุวะ 5ทิวทัศน์เมืองคามิสุวะ 6ทิวทัศน์เมืองคามิสุวะ 7