การท่องเที่ยวปราสาทในจังหวัดมิยางิ

จังหวัดมิยากิซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของโทโฮคุ เป็นสถานที่ที่คุณสามารถสัมผัสถึงวัฒนธรรมอันงดงามที่ดาเตะ มาซามุเนะทิ้งไว้เบื้องหลัง มีสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับมาซามุเนะมากมาย เช่น ปราสาทเซ็นได (ซากปราสาทอาโอบะ) ซุยโฮเด็น และวัดซุยกันจิ เทศกาลเซนไดทานาบาตะในฤดูร้อนซึ่งเริ่มโดยมาซามุเนะ เป็นหนึ่งในเทศกาลที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น มัตสึชิมะซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะหนึ่งในสามจุดชมวิวที่สวยงามที่สุดของญี่ปุ่น ก็เป็นจุดชมวิวยอดนิยมเช่นกัน มีเกาะขนาดต่างๆ กว่า 260 เกาะลอยอยู่ในอ่าวมัตสึชิมะ และคุณสามารถเที่ยวชมเกาะเหล่านั้นได้ทางเรือ นารุโกะออนเซ็นซึ่งมีชื่อเสียงในเรื่องตุ๊กตาโคเคชิ และอากิอุออนเซ็นซึ่งมีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 1,500 ปีก็มีชื่อเสียงเช่นกัน

  • ทากาโจ
  • ปราสาทชิโรอิชิ
  • ปราสาทเซนได
  • ปราสาทวาคุดานิ

การท่องเที่ยวปราสาทในจังหวัดมิยางิ

มีข้อมูลการท่องเที่ยวปราสาทในจังหวัดมิยางิ

การประกวดภาพถ่ายปราสาทญี่ปุ่น03