Đi bộ gần đúng3phút

   
Urokochi

Mua kamaboko nổi tiếng của Odawara
Đến Phố Odawara Kamaboko

Nhắc đến Odawara thì đặc sản là kamaboko. Bạn có thể mua sắm tại Urokoki, một cửa hàng lâu đời trên phố Odawara Kamaboko.

Urokochi
Địa chỉ: 3-7-17 Honmachi, thành phố Odawara, tỉnh Kanagawa
Điện thoại: 0465-22-1315
Thời gian/9:00-17:00
Ngày nghỉ định kỳ/Mở cửa quanh năm
Urokochi 2Urokochi 3Phố Odawara Kamaboko