Đi bộ gần đúng2phút

  
Đền Ninomiya Houtoku

Gần Lâu đài Odawara,
Đền Ninomiya Hotoku, dành riêng cho Ninomiya Sontoku

Đền Ninomiya Houtoku là ngôi đền lịch sử dành riêng cho người đàn ông vĩ đại của Odawara, Ninomiya Sontoku. Bạn có thể cầu nguyện cho nhiều điều khác nhau, chẳng hạn như cầu nguyện sinh nở an toàn, lần đầu tiên đến thăm đền thờ, đến thăm đền Shichi-Go-San, trưởng thành, xua đuổi xui xẻo, xua đuổi xui xẻo, thành công trong học tập, vượt qua các kỳ thi và an toàn giao thông.

Đền Ninomiya Houtoku
Địa chỉ: 8-10 Jonai, Thành phố Odawara, Tỉnh Kanagawa (bên trong Công viên Di tích Lâu đài Odawara)
Điện thoại: 0465-22-2250
Thời gian/9:00-17:00
Đóng cửa/Không có ngày nghỉ
Cổng đền Ninomiya Houtoku ToriiThăm nomrửa tay