Đi bộ gần đúng5phút

Những địa điểm nổi tiếng của Edo Sansumo
Dạo quanh Đền Setagaya Hachimangu

Đền Setagaya Hachiman được cho là bắt đầu khi Minamoto no Yoshiie mời linh hồn của Đền Usa Hachiman ở tỉnh Buzen đến Setagaya. Vào thời điểm đó, các chiến binh samurai được yêu cầu tham gia vào một trận đấu sumo mang tính nghi lễ, và trận đấu sumo cống hiến vẫn được tổ chức như một nghi lễ Thần đạo.

Đền Setagaya Hachimangu
Đền Setagaya Hachimangu
Địa chỉ: 1-23-20 Miyasaka, Setagaya-ku, Tokyo
Điện thoại: 03-3429-1732
Giờ/Vào cửa miễn phí
Miễn phí
     
Đền Setagaya Hachimangu