Đi bộ gần đúng10phút

Du hành ngược thời gian về thời Edo!
Đến nơi ở của quan tòa Setagaya

Nơi ở của thẩm phán trên phố Boro City. Đây là nơi ở chính thức của gia đình Oba, những người cai trị cha truyền con nối của 20 ngôi làng trong lãnh thổ Setagaya của miền Hikone. Bên trong dinh thự là nơi ở duy nhất của quan tòa của một lãnh chúa phong kiến ở Tokyo. Di sản văn hóa quan trọng được chỉ định cấp quốc gia

Nơi ở của Thẩm phán Setagaya
Bảo tàng Địa phương Setagaya
Địa chỉ: 1-29-18 Setagaya, Setagaya-ku, Tokyo
Điện thoại: 03-3429-4237
Thời gian/9:00-17:00
Đóng cửa: Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ quốc gia, ngày lễ cuối năm và năm mới, v.v.
Miễn phí
          
Nơi ở của Thẩm phán SetagayaNơi ở của Thẩm phán Setagaya