เดินประมาณ12นาที

            
มันโย โนะ ยุ

เมื่อสิ้นสุดการเดินในโอดาวาระ ให้ไปที่มันโยโนะยุโนะยุโนะยุ

ก่อนกลับบ้าน ฉันไปร้านมันโยโนะยุใกล้กับสถานีโอดาวาระ คลายความเหนื่อยล้าในวันนี้ได้ที่บ่อน้ำพุร้อน

มันโย โนะ ยุ
ที่อยู่: 1-5-14 ซากาเอะมาจิ เมืองโอดาวาระ จังหวัดคานากาว่า
โทรศัพท์: 0465-23-1126
ชั่วโมง/เปิดตลอด 24 ชม
วันหยุดปกติ/เปิดตลอดทั้งปี