เดินประมาณ4นาที

    
ปราสาทโอดาวาระ

เที่ยวปราสาทในชุดกิโมโน เยี่ยมชมปราสาทโอดาวาระ

ปราสาทโอดาวาระได้รับการพัฒนาและขยายให้เป็นฐานศูนย์กลางในการครอบครองภูมิภาคคันโต ตัวปราสาทมีลักษณะพิเศษด้วยโครงสร้างรวมความยาว 9 กม. ซึ่งล้อมรอบปราสาทและบริเวณปราสาท

ปราสาทโอดาวาระ
ที่อยู่: 1-1-15-303 ซากาเอะมาจิ เมืองโอดาวาระ จังหวัดคานากาว่า (ชั้น 3 มินากะ โอดาวาระ)
โทรศัพท์: 0465-22-3818
เวลา/9.00-17.00น
ปิดให้บริการ: วันพุธที่ 2 ของเดือนธันวาคม, 31 ธันวาคม - 1 มกราคม
ปราสาทโอดาวาระปราสาทโอดาวาระ 2ปราสาทโอดาวาระ 3ปราสาทโอดาวาระ 4ประตูปราสาทโอดาวาระประตูปราสาทโอดาวาระที่ 2คูน้ำปราสาทโอดาวาระสะพานปราสาทโอดาวาระ (กลางคืน)ภายนอกปราสาทโอดาวาระ (กลางคืน)