สถานีคามิมาจิ สายเซตากายะ

เดินประมาณ 5 นาที

     

อุทยานประวัติศาสตร์แห่งเดียวในเขตเซตากายะ
เดินเล่นรอบๆ ซากปราสาทเซตากายะ

สวนสาธารณะที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นที่ตั้งของปราสาทเซตากายะ ปราสาทเซตากายะเป็นที่รู้จักในฐานะที่อยู่อาศัยของตระกูลคิระ ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของตระกูลเซวะ-เก็นจิและตระกูลอาชิคางะ คุณสามารถเดินเล่นพร้อมกับคิดถึงประวัติศาสตร์ดังกล่าวได้

ซากปราสาทเซตากายะ
สวนสาธารณะปราสาทเซตากายะ
ที่อยู่: 2-14-1 Gotokuji, Setagaya-ku, Tokyo
เวลา/เข้าชมฟรี
ราคา/ฟรี
ซากปราสาทเซตากายะ